Sunday, 22 July 2012

Kakawati

Kukuguson ko an payat mong lawas
sa tahaw nin nagdadagusong tubig.
Dai taka bubutasan sagkod
ika mabari asin atungon kaibahan ko.

Magkaibahan kitang mapataw-pataw
sa irarom kan maitom na panganoron,
mantang hinahalat na maghupa an baha.

Inistorya ko saimo
an sakong mga pangiturugan.

Asin sinabi mo sakuya,
"Kun ako man mawara asin
maatong asin maitanom sa sa dai bistadong daga.
Lugod maromdoman mo man giraray
an sakong mga burak."


**********************

Yayakapin ko ang payat mong katawan
sa gitna ng rumaragasang tubig.
Hindi ako sa'yo bibitaw hanggang
ika'y mabali't anurin kasama ko.

Magkasama tayong lulutang-lutang
sa ilalim ng madilim na langit
habang hinihintay ang bumabaw ang baha.

Ikuwinento ko sa iyo
ang aking mga panaginip.

at sinabi mo sa'kin,
"Kung ako'y mawala't
anurin at maitanim sa di kilalang lupa,
nawa'y maalala mo pa ring
ang aking mga bulaklak."


No comments:

Post a Comment