Thursday, 15 November 2012

Sayaw kan mga Palatakot


Sa umahan duman samo
nagsasarayaw an mga bado.
Mina-tango sa mga doot
an mga palatakot.
Hinihimate kan duros
an mga tulak nindang rotos,
kinakabring an mga daghan
na daing pag-alangan,
pinapatos nin hadok
an saindang mga pandok
na pinapangirit nin asayte
na karumarom kan banggi.

Sabi kan mga gurang
an paros may darang helang,
kaya dai pagsangaba
an alisngaw sa iraya,
ta kun mamidbidan kan laman
an girabong nangingidam,
maugbon nin takot an takot
na suhay pa sa mga palatakot,
ta kun sain naghahali an paros
nagpapagaspas an mga dignos.