Wednesday, 18 July 2012

byahe

Naglalanit an kublit kan naglalanat na aki,
kinukudot kan paros an saiyang lubot,
dai pagparaisipon ta baad biyo pang magngarangaw
an subago pa napupurisaw.

No comments:

Post a Comment