Thursday, 19 July 2012

Ang hindi darating

Ituring na parang hangin na walang gagawing pagdampi o pagsalat. 
Hinihinga pero 'di masasamyo. 
Kawalang minsang hinahawakan ng panaginip.


No comments:

Post a Comment